Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TSE tarafından belirlenen örnek kullanım alanları aşağıda verilmiştir.

1. Beton yapılarda donatı olarak, sıfır işaretinin altında yapılan temellerde,
2. Beton yapıların güçlendirilmesi ve çelik beton yapıların karışık takviyesi için,
3. Zemin betonarmelerde ve temel levhalarında,
4. Korozif ortamlara maruz kalan yapılarda (Örneğin, iskele, deniz suyu ile temasta olan bütün yapılarda, kıyı korumalarında, barajlarda, sahiller, dalga kıranlar v.b.)
5. Yol yapımında,
6. Agresif (özellikle klorür) ortamlardan zarar görmüş beton konstrüksiyonların tamirinde,
7. Çeşitli amaçlar için inşa edilen ince duvarlı yapılarda, koruyucu katmanının talep olunan kalınlığını sağlamak için imkan bulundurmayan inşaatlarda,
8. Tuğladan inşa edilen yapıların güçlendirmesinde, özellikle kış aylarında harcın donmaması için çelik çubukların korozyonuna sebep olan klorür tuzlarını katılan ortamlarda,
9. Kalıcı kalıptan yapılan evlerin inşasında,
10. Yol ışıklarının ve elektrik hatlarının desteğinde,
11. Köprüler,
12. Su ve sulama kanalları,
13. Seralarda,
14. Tünel inşaatlarında,
15. Maden ocaklarında,
16.Taşıma kapasitesi arttırılmak istenen döşemelerde,
17. Kolon güçlendirilmesinde, sehim yapan döşemelerde,
18. Kiriş ve balkonlarda,
19. Donatı eksikliği olan yapılarda,
20. Döşemenin kesilmesi ve yapı elemanlarının zarar görmesi durumunda.

Highslide JS

 

 

Highslide JS

 

 

Highslide JS

 

 

Highslide JS